Art Scene China - contemporary Chinese art
contemporary chinese art

chinese contemporary artistschinese contemporary art exhibitionsabout our chinese art gallerylinks to chinese art sites
Contemporary Chinese Art

Art Scene China - Contemporary Chinese Art - is a China based Chinese art gallery featuring modern & contemporary Chinese art by more than 30 leading contemporary Chinese artists.

 

 
chinese contemporary artists
 
art scene warehouse
 

Feng Feng
Chen Xinmao
Zhong Biao
Hung Liu
Du Xinjian
Wang Xiaojin
Li Jin
more...

Contemporary Chinese Art Gallery Locations- M50 - Moganshan Rd/ Suzhou Creek Area
- Wu Jiao Chang
- Art Scene Beijing at 798

Current Exhibition of Contemporary Chinese Art

chinese artists
 
featured artist
 
chinese contemporary figurative art
 
chinese contemporary abstract art
 
chinese figurative art
 
contemporary chinese abstract art
 
 
chinese contemporary photography
 
contemporary chinese sculptures
 
chinese contemporary photography
 
contemporary chinese sculptures
 
 

© Art Scene China Ltd 1997-2008. Images of contemporary Chinese art may not be reproduced without
prior written permission of Art Scene China or the Chinese artists.